εκλέκτορας

εκλέκτορας
Τίτλος –στα γερμανικά Kurfϋrsten– που έφεραν μερικοί από τους ηγεμόνες των γερμανικών κρατών και ορισμένοι εκκλησιαστικοί παράγοντες, οι οποίοι από το 1204 συμμετείχαν στην εκλογή του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το έτος αυτό, μετά τον θάνατο του Ερρίκου Β’ της Σαξονίας, ο οίκος του, από τον οποίο προέρχονταν έως τότε οι Γερμανοί αυτοκράτορες, έσβησε εξαιτίας έλλειψης διαδόχου. Έτσι, η συνέλευση των πριγκίπων στο Οπενχάιμ του Ρήνου εξέλεξε αυτοκράτορα τον κόμη της Φραγκονίας, Κονράδο Β’. Η εκλογή αυτή αποτέλεσε το νομικό προηγούμενο για τη δημιουργία του θεσμού των ε., που έμελλε κατά τα επόμενα χρόνια να επιβάλει την ανάδειξη με εκλογή των αυτοκρατόρων της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Προοδευτικά άρχιζαν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την έκβαση της εκλογής ορισμένοι ηγεμόνες και εκκλησιαστικοί άρχοντες, οι οποίοι σύντομα επισκίασαν τους υπόλοιπους και από το 1125 αποτέλεσαν ένα περιορισμένο συμβούλιο ε. Αυτοί ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μαγεντίας και πριμάτος της Γερμανίας, ο οποίος πρωτοστατούσε στην τελετή της στέψης του αυτοκράτορα στον καθεδρικό ναό του Άαχεν, οι δύο παραστάτες του, αρχιεπίσκοποι Τρεβήρων και Κολονίας, και οι δούκες της Σαξονίας, της Σουηβίας, της Φραγκονίας και της Βαυαρίας, οι οποίοι έφεραν τους τίτλους του αρχιδικαστή, του στρατάρχη, του αρχιθαλαμηπόλου και του αρχιοινοχόου του Στέμματος. Το 1150, οι δούκες της Φραγκονίας και της Βαυαρίας αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, από τον κόμη του Παλατινάτου και τον βασιλιά της Βοημίας, ενώ λίγο αργότερα ο δούκας της Σουηβίας από τον μαργράβο του Βρανδεμβούργου. Η τελική αυτή σύνθεση του συμβουλίου των ε. επικυρώθηκε και με διάταγμα του αυτοκράτορα Όθωνα Δ’, το 1208. Το 1338, οι ισχυρότεροι ηγεμόνες της αυτοκρατορίας κατόρθωσαν να επιβάλουν στη Δίαιτα της Φρανκφούρτης την υιοθέτηση της sanctio pragmatica, με την οποία ο πάπας έχανε κάθε δικαίωμα παρέμβασης στη διαδικασία της εκλογής των Γερμανών αυτοκρατόρων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το Χρυσόβουλο του 1356 του αυτοκράτορα Καρόλου Δ’, που αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο καταστατικό για την αυτοκρατορική εκλογή, αύξησε σημαντικά την πολιτική δύναμη των ε. Η θέση των ε. ήταν προνομιακή σε σχέση με τους άλλους ηγεμόνες της Γερμανίας, απέναντι στους οποίους είχαν το προβάδισμα, θεωρούνταν ισότιμοι με τους βασιλιάδες και τους αναγνωρίζονταν αξιόλογα νομικά και οικονομικά προνόμια, ενώ τα εδάφη τους εξασφαλίζονταν από κάθε διαμελισμό ή διανομή. Ο τίτλος τους μεταβιβαζόταν στους πρωτότοκους γιους, οι οποίοι μπορούσαν να εξασκήσουν τα καθήκοντά τους μετά τη συμπλήρωση του 18 έτους της ηλικίας τους. Συχνά, οι ε. εξασκούσαν σημαντική πολιτική επιρροή και έξω από τα σύνορα της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ήδη από τον 11ο αι. πολλοί αυτοκράτορες είχαν επιχειρήσει να αποδυναμώσουν τον θεσμό των ε. και να ιδρύσουν κληρονομικές δυναστείες, χωρίς όμως αξιόλογα αποτελέσματα. Αυτό τελικά επιτεύχθηκε από τον αυστριακό οίκο των Αψβούργων, τα μέλη του οποίου διατήρησαν το αυτοκρατορικό στέμμα από την εκλογή του Αλβέρτου Β’, το 1438, έως το 1804. Η κατάσταση έγινε περίπλοκη κατά τις αρχές του 17ου αι., όταν τα εκλεκτοράτα του Βρανδεμβούργου, του Παλατινάτου και της Σαξονίας προσχώρησαν στη θρησκευτική Μεταρρύθμιση. Οι Τσέχοι, στην προσπάθειά τους να σχηματίσουν μια συσπείρωση ε. εχθρικών προς τους καθολικούς Αψβούργους, εξέλεξαν βασιλιά της Βοημίας τον Φρειδερίκο Ε’, Διαμαρτυρόμενο ε. του Παλατινάτου, ο οποίος με αυτό τον τρόπο βρέθηκε κάτοχος δύο ψήφων. Το γεγονός αυτό υπήρξε και η αιτία της έκρηξης του Τριακονταετούς πολέμου (1619-48). Με τις συνθήκες της Βεστφαλίας (1648), οι Αψβούργοι έγιναν κύριοι της Βοημίας, ενώ το δουκάτο της Βαυαρίας απέκτησε και πάλι τον τίτλο του εκλεκτοράτου, τον οποίο είχε στερηθεί από το 1150. Το 1692 και το 1803 άλλα δύο γερμανικά κράτη, το Ανόβερο και το Έσεν· Κάσελ, αναγνωρίστηκαν ως εκλεκτοράτα, με αποτέλεσμα ο συνολικός τους αριθμός να ανέβει στα 10. Η εξαφάνιση του θεσμού των ε. συνέπεσε με τη διάλυση της αυτοκρατορίας. Μετά την ανακήρυξη (Αύγουστος 1804) από τους Αψβούργους της Αυστριακής αυτοκρατορίας και τη συνθήκη του Πρέσμπουργκ(1805), με την οποία η Βαυαρία αναγνωριζόταν ανεξάρτητη από την Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 16 Γερμανοί πρίγκιπες αποχώρησαν από την αυτοκρατορία στις 12 Ιουλίου 1806 και αποτέλεσαν τη Συνομοσπονδία του Ρήνου. Οι κυβερνήτες του κράτους του Έσεν· Κάσελ διατηρούσαν ονομαστικά τον τίτλο του ε. έως το 1866.
* * *
και εκλέκτωρ, ο
1. αυτός που έχει το δικαίωμα να μετέχει σε σώμα ή συμβούλιο εκλογής
2. επίσκοπος ή ηγεμόνας που είχε το δικαίωμα να μετάσχει στην εκλογή τού αυτοκράτορα τής Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τού Γερμανικού Έθνους.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • εκλέκτορας — ο 1. αυτός που έχει το δικαίωμα να εκλέγει. 2. ηγεμόνας ή επίσκοπος κράτους της γερμανικής ομοσπονδίας που είχε δικαίωμα ψήφου στην εκλογή του αυτοκράτορα της Γερμανίας (14ος 19ος αι.) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • Φρειδερίκος — I Όνομα δουκών, πριγκίπων και εκλεκτόρων. 1. Φ. B’ ο Μαχητής. Δούκας της Αυστρίας (1236 46). Διαδέχτηκε στην εξουσία τον πατέρα του Λεοπόλδο ΣΤ’ τον Ένδοξο και, εξαιτίας της αυταρχικότητας και του φιλοπόλεμου χαρακτήρα του, ήρθε πολλές φορές σε… …   Dictionary of Greek

  • Φρειδερίκος Αύγουστος — I Όνομα βασιλιάδων της Σαξονίας. 1. Φ.Α. A’ o Δίκαιος (1763 – 1827). Γιος και διάδοχος του εκλέκτορα Φρειδερίκου Χριστιανού, βασίλεψε αρχικά με την κηδεμονία του θείου του πρίγκιπα Ξαβιέρου. Το 1778 ανέλαβε μόνος του την εξουσία, την οποία άσκησε …   Dictionary of Greek

  • Μαξιμιλιανός — I (Maximilian). Όνομα αυτοκρατόρων της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 1. Μ. A’ (Νόισταντ Βιέννης 1459 – Βελς 1519). Αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας του Γερμανικού έθνους (1493 1519). Ήταν πρωτότοκος γιος του αυτοκράτορα Φρειδερίκου… …   Dictionary of Greek

  • Γεώργιος — I (275 – 305 μ.Χ.). Άγιος της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας, γνωστός ως Τροπαιοφόρος και Θαυματουργός. Πληροφορίες για τη ζωή του περιέχουν τα Συναξάρια. Γεννήθηκε από εύπορους χριστιανούς γονείς και διέθετε πολλά φυσικά και πνευματικά χαρίσματα.… …   Dictionary of Greek

  • δούμα — Η πρώτη ρωσική αντιπροσωπευτική βουλή, που προέκυψε έπειτα από παραχώρηση του τσάρου Νικολάου Β’, μετά την επανάσταση του 1905. Η δ., που συνιστούσε την κάτω βουλή, λειτουργούσε παράλληλα με την άνω βουλή, που ονομαζόταν Αυτοκρατορικό Συμβούλιο.… …   Dictionary of Greek

  • Ερνέστος-Αύγουστος — I (Ernst Augustus, 1629 – 1698). Εκλέκτορας του Ανόβερου. Ήταν ο νεότερος γιος του δούκα Γεωργίου. Ως Διαμαρτυρόμενος επίσκοπος του Όσναμπρουκ, πήρε μέρος στον θρησκευτικό πόλεμο κατά της Γαλλίας όπου και διακρίθηκε. Ήταν φίλος και προστάτης του… …   Dictionary of Greek

  • Ιωάννης ο Σταθερός — (Μάισεν 1468 – Σβάινιτς 1532). Πρίγκιπας εκλέκτορας της Σαξονίας (1525 32). Ήταν γιος του Ερνέστου, τον οποίο διαδέχθηκε στον θρόνο αμέσως μετά τον θάνατό του μαζί με τον αδελφό του, Φρειδερίκο τον Σοφό. Όταν πέθανε και ο Φρειδερίκος, ο I. ο Σ.… …   Dictionary of Greek

  • Φρειδερίκος Γουλιέλμος — Όνομα ενός εκλέκτορα του Βρανδεμβούργου και 4 βασιλιάδων της Πρωσίας. 1. Φ.Γ. (Βερολίνο 1620 Πότσδαμ 1688). Εκλέκτορας του Βρανδεμβούργου και δούκας της Πρωσίας, γνωστός ως Μεγάλος Εκλέκτορας, γιος του Φρειδερίκου Γουλιέλμου B’ και της Ελισάβετ… …   Dictionary of Greek

  • άμαξα και άρμα — Δύο πανάρχαια μέσα συγκοινωνίας, γνωστά με διάφορες παραλλαγές σχεδόν σε όλους τους λαούς. Η ά. γεννήθηκε από την προσαρμογή στο έλκηθρο (που ήταν γνωστό από το 7000 π.Χ.) του τροχού, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως βιοτεχνικό και… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”